Anatomija čoveka

Anatomija čoveka predstavlja osnovu znanja svakog studenta medicine. Ujedno predstavlja najteži predmet na početku studija. Shodno tome, anatomija čoveka se proučava detaljno i opširno. Anatomija se može podeliti u nekoliko grana: sistemska, topografska, površinska, rengenska i klinička. Ovde možete čitati o anatomija organa, sistema organa i topografskim regijama.

Centralni Nervni Sistem

Nervni sistem je najsloženiji sistem organizma, koji reguliše rad svih ostalih organa u telu čoveka. Usklađuje njihove funkcije, uspostavlja vezu organizma sa spoljašnjom sredinom. Sa endokrinim žlezdama učestvuje u održavanju stalnosti homeostaze.

Spoljašnja građa velikog mozga

gyrus precentralis, sulcus centralis, polus frontalis, veliko mozak, anatomija, gradja, silvijanova fisura, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Prednji mozak (prosencephalon) se sastoji od velikog mozga (telencephalon) i međumozga (diencephalon). Veliki mozak se sastoji od moždanih hemisfera, svojih šupljina i prednjeg dela treće moždane komore...

Pročitaj još

Anatomija hipofize

Anatomija hipofize

Hipofiza je endokrina žlezda smeštena u istoimenoj jami turskog sedla sfenoidne kosti. Sastoji se od adeno i neurohipofize...

Pročitaj još

Latinsko-srpski pojmovi
  mozdano stablo, truncus encephali, spoljasnja morfologija, pons, mali mozak, cerebellum, romboidna jama, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

  A, B, 

  V

  • Vestibularno polje (area vestibularis)
  • Vitki snop (fasciculus gracilis)

  G ...

Pročitaj još

Hipotalamus
  hipotalamus, anatomija, centralni nervni sistem, centralna, diencefalon

Hipotalamus je deo dijencefalona. Ima je dobio po svom položaju. Smešten je ispod talamusa...

Pročitaj još

Limbički sistem i hipotalamus

Limbički sistem je deo moždanih struktura koje se nalaze sa obe strane talamusa, odmah ispod kore velikog mozga. Predstavlja granične strukture (po kojima je dobio ime) oko bazalnih delova mozga...

Pročitaj još