Anatomija čoveka

Anatomija čoveka predstavlja osnovu znanja svakog studenta medicine. Ujedno predstavlja najteži predmet na početku studija. Shodno tome, anatomija čoveka se proučava detaljno i opširno. Anatomija se može podeliti u nekoliko grana: sistemska, topografska, površinska, rengenska i klinička. Ovde možete čitati o anatomija organa, sistema organa i topografskim regijama.

Centralni Nervni Sistem

Nervni sistem je najsloženiji sistem organizma, koji reguliše rad svih ostalih organa u telu čoveka. Usklađuje njihove funkcije, uspostavlja vezu organizma sa spoljašnjom sredinom. Sa endokrinim žlezdama učestvuje u održavanju stalnosti homeostaze.

Bazalne ganglije

Bazalne ganglije su nakupine sive mase koja se nalazi ispod kore u dubini obe hemisfere velikog mozga.

Pročitaj još...

Nervni sistem

nervni sistem

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini...

Pročitaj još...

Limbički sistem i hipotalamus

Limbički sistem je deo moždanih struktura koje se nalaze sa obe strane talamusa, odmah ispod kore velikog mozga.

Pročitaj još...

Edingerov spinotalamički put
  spinotalamicki put, edinger

Spinotalamički put između ostalih pripada putevima površnog senzibiliteta.

Pročitaj još...

Hipotalamus
  hipotalamus, anatomija, centralni nervni sistem, centralna, diencefalon

Hipotalamus je deo dijencefalona. Ima je dobio po svom položaju. Smešten je ispod talamusa.

Pročitaj još...

Latinsko-srpski pojmovi
  mozdano stablo, truncus encephali, spoljasnja morfologija, pons, mali mozak, cerebellum, romboidna jama, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Latinsko-srpski pojmovi vezani za strukture moždanog stabla.

Pročitaj još...

Spoljašnja građa velikog mozga

gyrus precentralis, sulcus centralis, polus frontalis, veliko mozak, anatomija, gradja, silvijanova fisura, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Prednji mozak (prosencephalon) se sastoji od velikog mozga (telencephalon) i međumozga (diencephalon).

Pročitaj još...

Anatomija hipofize

Anatomija hipofize

Hipofiza je endokrina žlezda smeštena u istoimenoj jami turskog sedla sfenoidne kosti. Sastoji se od adeno i neurohipofize.

Pročitaj još...

Anatomija čoveka - Grudni koš

Zid grudnog koša u anatomskom i kliničkom pogledu građen je iz tri osnovna sloja. Prvi sloj je koža, potkožno masno tkivo i površni mišići. Drugi sloj grade kosti, sternum, rebra sa hrskavicama, grudni deo kičme, zatim zglobovi. Treći sloj čine fascija i rebarna pleura. U grudnom košu su smešteni važni vitalni organi: vazdušni putevi i pluća, srce i veliki krvni sudovi, jednjak i velika nervna stabla, limfni čvorovi i stabla.

Provodni sistem srca
 

Provodni sistem srca obezbeđuje kontrakcije samog mišića jer provodi električne impulse te nastaju otkucaji.

Pročitaj još

Medijastinum
  mediastnum

Medijastinum predstavlja prostor u grudnom košu u kome se nalaze vitalni organi.

Pročitaj još

Spoljašnja morfologija srca
  srce, koronarni sudovi

Spoljašnja morfologija srca opisuje tri strane, ivicu, vrh i bazu. Strane su prednja ili sternokostalna...

Pročitaj još

Anatomija srca
  anatomija srca, mali krvotok, krvotok, kardiovaskularni sistem

Srce je šupalj mišićni organ čija je osnovna funkcija pumpanje krvi kroz čitavo telo.

Pročitaj još

Anatomija čoveka - Abdomen

Anatomija želuca
  želudac, anatomija

Želudac (gaster) je najširi deo probavnog trakta. Predstavlja kesasto proširenje. U njemu se vrši mešanje i parcijalna digestija hrane.

Pročitaj još

Peritoneum
  peritoneum

Peritoneum je serozna opna koja oblaže zidove trbušne i karlične duplje, kao i organe sadržane u ovim dupljama.

Pročitaj još