Auskultacija srca i njegovi tonovi

auskultacija srca, slusanje srca

Auskultacija srca zauzima najvažnije mesto u okviru anamneze i kliničkog pregleda srca i krvnih sudova u cilju otkrivanja samih poremećaja. Auskultacija srca se vrši na obaveznim tačkama na grudnom košu:

auskultacija srca, srce, tacke, slusanje, stetoskop, mitralno usce, aortno, trikuspidalno, propedevtika, kardiologija, erbova tacka, auskultacija
Slika 1. Auskultatorne tačke
Foto Credit:
Zona Medicine®
 1. V (peti) levi međurebarni prostor unutar medioklavikularne linije, u predelu iktusa srca slušaju se zvučni fenomeni mitralnog ušća,
 2. spoj VI (šestog) desnog rebra i sternuma ili na bazi ksifoidnog nastavka sluša se desno srce, odnosno trikuspidno ušće,
 3. II (drugi) međurebarni prostor uz desnu ivicu sternuma, sluša se aortno ušće,
 4. II (drugi) međurebarni prostor uzlevu ivicu sternuma, sluša se pulmonalno ušće,
 5. Na spoju III (trećeg) levog rebra sa grudnom kosti nalazi se Erbova tačka gde se sluša aortno ušće.

Auskultacija srca – srčani tonovi

Srčana pumpa smeštena je u grudnu šupljinu. Tačnije nalazi se u medijastinumu, odnosno u njegovom srednjem delu.

Prvi srčani ton nastaje u momentu zatvaranja atrio-ventrikularnih zalistaka. Ovaj ton je muskulo-valvularne geneze. Prva mitralna komponenta jača je od druge trikuspidne zbog višeg pritiska u levom srcu te se njegov zalistak pri zatvori. Prvi ton se čuje kao jasan, duži i dublji. Prvi ton se najbolje čuje na vrhu srca (iktus) i poklapa se sa karotidnim pulsom. Dodatno o anatomiji srčanog mišića pročitajte ovde.

Drugi srčani ton nastaje u momentu zatvaranja semilunarnih zalistaka aorte i plućne arterije. On je valvularnog porekla. Kraći je i višeg tonaliteta nego prvi. Najbolje se čuje na bazi srca u drugom međurebarnom prostoru uz ivicu sternuma (desno – aortno ušće) i (levo – pulmonalno ušće). Ton se sastoji od aortne i pulmonalne komponente.

Prvi ton je naglašen:

 • stenoza mitralnog otvora, prolaps mitralne valvule;
 • miksom leve predkomore, hipertireoza, skraćen PQ interval.

Prvi ton je oslabljen:

 • produžen PQ interval;
 • smanjena pokretljivost mitralne valvule usled fibroze, kalcifikacije ili njihove kombinacije.Drugi ton je naglašen:

 • sistemska hipertenzija,
 • koarktacija aorte,
 • aneurizma aorte,
 • plućna hipertenzija.

Drugi ton je oslabljen:

 • stenoza aortnog i pulmonalnog ušća,
 • hipotenzija,
 • šok.

 

Auskultacija srca – Cepanje tonova

Cepanje tonova predstavlja međusobno udaljavanje komponenti tonova. Cepanje I tona nastaje kod asinhronije u zatvaranju mitralnog i trikuspidalnog zalistka (blok desne grane, WPW sindrom, i sl.). Cepanje II tona nastaje u dubokom inspirijumu kod zdravih osoba zbog povećanog priliva u desno srce. Može se javiti i kod nekih bolesti kao što je plućna hipertenzija. Video predavanje o anatomiji srca pogledajte ovde.

 

Auskultacija srca – III i IV ton

III ton normalno se javlja kod dece, dok kod odraslih ukazuje na patologiju naročito u tahikardiji. Ton nastaje usled naglog prestanka daljeg širenja mlitave, insuficijentne komore. Javlja se kod miokarditisa, dilatativne kardiomiopatije i drugim bolestima koje su praćene popuštanjem komora.

IV ton je uvek patološki. Javlja se u vreme aktivne kontrakcije pretkomora. Na EKG zapisu upisuje se posle P talasa. Nastaje usled vibracija zidova insuficijentne komore kada se krv istiskuje iz pretkomore.

 

Literatura:

 1. Lepšanović L. Praktikum fizičke dijagnostike sa osnovama interne propedevtike, Deveto preštampano izdanje, Novi Sad, Medicinski fakultet, 2013.
 2. Antić R. Osnovi interne propedevtike, Šesto preštampano izdanje, Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1983.
 3. Pejin R. Interna medicina I, Prvo izdanje, Novi Sad, Medicinski fakultet, 2006.