Bazalne ganglije

Bazalne ganglije ili bazalna jedra su nakupine sive mase koja se nalazi ispod kore u dubini obe hemisfere velikog mozga. U bazalne ganglije ubrajaju se:

  • corpus striatum (strijatum),
  • claustrum,
  • amigdale,
  • substantia nigra,
  • subtalamička jedra.

Strijatum – bazalne ganglije

Corpus striatum grade sočivasto (nc. lentiformis) i repato jedro (nc. caudatus). Ova jedra razdvaja unutrašnja moždana čaura. Nucleus lentiformis sastoji se od putamena i bledog jedra (nc. globus pallidus)do jedro nalazi se unutra, a putamen spolja. Prugasto telo podeljeno je na dorzalni i ventralni deo. Dorzalni je povezan sa somatosenzitivnim i somatomotornim sistemom, a ventralni sa limbičkim. Sve informacije namenjene bazalnim ganglijama idu preko strijatuma.

Dorzalni deo strijatuma grade repato i sočivasto jedro. Sočivasto deli sloj bele mase na spoljašnji deo – putamen i bledo jedro koje je unutra. Repato jedro i putamen razdvojeni su vlaknima unutrašnje kapsule, ali na nekim mestima su spojeni ćelijskim mostovima (eng. cellular bridges). Repato jedro i putamen grade neostrijatum, a bledo jedro čini paleostrijatum.

Nucleus caudatus – bazalne ganglije

Repato jedro oblika je slova C. Sastoji se od glave, tela i repa. Svojim strukturama učestvuje u izgradnji bočne moždane komore. Sa unutrašnje strane repatog jedra nalazi se talamus (video predavanje). Između repatog jedra i talamusa nalazi se stria terminalis, a iznad nje vena talamostrijata superior. Iznad repatog jedra nalazi se corpus callosum. Na vrhu repa nalazi se amigdala. Prednji krak unutrašnje moždane čaure odvaja repato (nc. caudatus) od sočivastog (nc. lentiformis) jedra.

bazalne ganglije, repato jedro, putamen, globus palidus, claustrum, treca komora, lateralna komora, talamus, insula mozdana caura,
Slika 1. Bazalne ganglije
Foto Credit: Zona Medicine®

Nucleus lentiformis – bazalne ganglije

Nalazi se medijalno od kore inzule. Između njih od spolja ka unutra nalaze se capsula extrema, claustrum, capsula externa. Kao što smo već pomenuli sočivasto jedro grade unutrašnji deo globus pallidus-a i spoljašnji tamni deo – putamen (ljuska). Razdvaja ih sloj bele mase. Globus palidus sastoji se od unutrašnjeg i spoljašnjeg dela.
Ventralni deo strijatuma je manji. Nalazi se ispod prednje komisure. Sastoji se od bazalnog jedra, nc. accumbens i tuberculum olfactorium. Kod pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti uočen je značajan gubitak velikih neurona u bazalnom jedru. Nc. accumbens nalazi se na mestu spajanja putamena i glave repatog jedra. Nc. accumbens objedinjuje i usklađuje informacije iz ekstrapiramidnog i limbičkog sistema. Uloga mirisne kvržice (tuberculum olfactorium) još uvek nije u potpunosti razjašnjena. Bazalne ganglije imaju veoma važnu ulogu u centralnom nervnom sistemu.

Claustrum (bedem) – bazalne ganglije

Klaustrum je sloj sive mase koji se nalazi između krajnje čaure (capsula extrema) i spoljašnje čaure (capsula externa). Od putamena odvaja ga spoljašnja kapsula. Funkcija bedema još uvek nije dovoljno istražena.

Pročitajte još o:

Sindromu frontalnog lobusa

Sindromu parijetalnog lobusa

Amigdale

Neki autori amigdale opisuju isključivo u okviru limbičkog sistema. Kako je ljudski mozak (video predavanje) još uvek nepotpuno istražen nemamo celokupan uvid u međusobnu povezanost određenih struktura. Amigdale su verovatno deo limbičkog sistema i pripadaju bazalnim ganglijama. O njime smo već pisali u sklopu limbičkog sistema.

Nigralni kompleks (substantia nigra)

Ovaj kompleks čine crna supstancija i ventralna tegmentalna jedra. Crna supstancija nalazi se u srednjem mozgu. Sastoji se od retikularnog i kompaktnog dela. Retikularni deo sadrži ćelije koje su slične ćelijama globus palidusa. Ove dve strukture razdvaja unutrašnja kapsula. Kompaktni deo sadži tamno obojene dopaminergičke neurone. Gubitak ovih neurona nastaje u Parkinsonovoj bolesti.

Subtalamičko jedro

Nalazi se ispod talamusa. Oblika je cigarete. Subtalamičko jedro prima informacije iz bledog jedra, kore mozga, crne mase i mrežaste supstancije ponsa (video predavanje).

 

Literatura:

  1. Gudović R. Anatomija centralnog nervnog sistema za studente medicine, Drugo izdanje, Ortomedics, Novi Sad, 2003.
  2. Hal Blumenfeld. Neuroanatomy trough clinical cases, Second edition, Sinauer associates, 2010.
  3. Snell S. R. Clinical neuroanatomy, Seventh edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2010.