želudac, anatomija

Želudac

Posted Posted in Anatomija

Želudac (gaster) (Ilustracija 1.) je najširi deo probavnog trakta. Predstavlja kesasto proširenje. U njemu se vrši mešanje i parcijalna digestija hrane. U želudac dospeva hrana iz jednjaka u vidu bolusa. Transformiše se u kašu. Želudac ovu kašu postepeno gura u duodenum odnosno u tanko crevo gde se nastavlja varenje i apsorpcija. Želudac je smešten u […]

peritoneum

Peritoneum

Posted Posted in Anatomija

Peritoneum je serozna opna koja oblaže zidove trbušne i karlične duplje, kao i organe sadržane u ovim dupljama. Kao i ostale serozne opne peritoneum se dali na dva lista: peritoneum parietale i peritoneum viscerale. Između ova dva lista se nalazi peritonealna duplja (cavitas peritonealis). Kako su organi sadržani u njoj obloženi visceralnim peritoneumom u neposrednom […]

mediastnum

Medijastinum

Posted Posted in Anatomija

Medijastinum ili sredogruđe predstavlja prostor u grudnom košu u kome se nalaze vitalni organi. Prostire se od grudne kosti do grudnih pršljenova i od gornjeg torakalnog otvora do dijafragme. Medijastinum sadrži timus, srce i njegovu kesu, traheju kao i velike krvne sudove. Kroz sredogruđe prolaze i jednjak, grudni limfni kanal kao i strukture nervnog sistema. […]

srce, koronarni sudovi

Srce – Spoljašnja morfologija

Posted Posted in Anatomija

Srce je šupalj mišićni organ konusnog oblika. Nalazi se u medijastinumu između levog i desnog plućnog krila. Srčani mišić obložen je perikardom i postavljen iza grudne kosti i delova rebarnih hrskavica. Dve trećine srca nalazi se levo od zamišljene linije koja uzdužno preseca grudnu kost, a jedna trećina smeštena je desno. Više o građi srčanog […]

abdomen, topografija, anatomija, studiranje, anatomija abdomena, epigastrijum

Abdomen – anatomske regije

Posted Posted in Anatomija

Abdomen predstavlja srednji deo trupa. Smešten je ispod grudnog koša, a iznad male karlice. Granica izmedju toraksa i abdomena je dijafragma. Donju granicu predstavlja ulazni otvor karlične šupljine i kostur velike karlice. Abdomen odnosno njegova šupljina sadrži brojne organe. Kako parenhimatozne tako i šuplje. Najveći deo digestivnog trakta sa pridruženim žlezdama nalazi se u abdomenu. […]

Bazalne ganglije

Posted Posted in Anatomija

Bazalne ganglije ili bazalna jedra su nakupine sive mase koja se nalazi ispod kore u dubini obe hemisfere velikog mozga. U bazalne ganglije ubrajaju se: corpus striatum (strijatum), claustrum, amigdale, substantia nigra, subtalamička jedra. Strijatum – bazalne ganglije Corpus striatum grade sočivasto (nc. lentiformis) i repato jedro (nc. caudatus). Ova jedra razdvaja unutrašnja moždana čaura. […]

hipotalamus, anatomija, centralni nervni sistem, centralna, diencefalon

Hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Hipotalamus je deo dijencefalona (video predavanje). Ima je dobio po svom položaju. Smešten je ispod talamusa. Hipotalamus gradi zidove i pod donjeg dela treće moždane komore. Granica između hipotalamusa i talamusa je hipotalamički žleb koji se nalazi na zidu treće moždane komore. Ispred hipotalamusa nalazi se lamina terminalis. Iza, odnosno kaudalno nalaze se mamilarna tela. […]

spinotalamicki put, edinger

Spinotalamički put

Posted Posted in Anatomija

Spinotalamički put između ostalih pripada putevima površnog senzibiliteta. Ova dva sistema prenose senzacije grubog dodira, temperature, bola. Spinotalamički put prenosi impulse iz perifernih receptora od neurona kičmene moždine i moždanog stabla. Odatle signali nastavljaju ka talamusu i glavnoj senzitivnoj kori velikog mozga kao krajnjem odredištu. Video predavanje Edingerovog spinotalamičkog puta pogledajte ovde. Prednjespoljašnji sistem se […]

anatomija srca, mali krvotok, krvotok, kardiovaskularni sistem

Anatomija srca

Posted Posted in Anatomija

Anatomija srca odnosno poznavanje srčanih šupljina i građe zida ovog mišića izuzetno je važna. Srce je šupalj mišićni organ čija je osnovna funkcija pumpanje krvi kroz čitavo telo. Zid srčanog mišića grade tri sloja (Slika 1.). Endokard je unutrašnji sloj koji je u kontaktu sa krvi. Središnji sloj je najdeblji, mišićni i naziva se miokard. […]

nervni sistem

Nervni sistem

Posted Posted in Anatomija

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini kompleksna mreža nerava i ćelija koji prenose informacije ka mozgu i iz mozga preko kičmene moždine ka različitim strukturama tela. Nervni sistem reguliše rad svih ostalih organa ljudskog tela. Nervni sistem prilagođava reagovanje tela na uticaj spoljašnje sredine. Korteks (kora) velikog mozga je najviši […]