Bazalne ganglije

Posted Posted in Anatomija

Bazalne ganglije ili bazalna jedra su nakupine sive mase koja se nalazi ispod kore u dubini obe hemisfere velikog mozga. U bazalne ganglije ubrajaju se: corpus striatum (strijatum), claustrum, amigdale, substantia nigra, subtalamička jedra. Strijatum – bazalne ganglije Corpus striatum grade sočivasto (nc. lentiformis) i repato jedro (nc. caudatus). Ova jedra razdvaja unutrašnja moždana čaura. […]

hipotalamus, anatomija, centralni nervni sistem, centralna, diencefalon

Hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Hipotalamus je deo dijencefalona (video predavanje). Ima je dobio po svom položaju. Smešten je ispod talamusa. Hipotalamus gradi zidove i pod donjeg dela treće moždane komore. Granica između hipotalamusa i talamusa je hipotalamički žleb koji se nalazi na zidu treće moždane komore. Ispred hipotalamusa nalazi se lamina terminalis. Iza, odnosno kaudalno nalaze se mamilarna tela. […]

spinotalamicki put, edinger

Spinotalamički put

Posted Posted in Anatomija

Spinotalamički put između ostalih pripada putevima površnog senzibiliteta. Ova dva sistema prenose senzacije grubog dodira, temperature, bola. Spinotalamički put prenosi impulse iz perifernih receptora od neurona kičmene moždine i moždanog stabla. Odatle signali nastavljaju ka talamusu i glavnoj senzitivnoj kori velikog mozga kao krajnjem odredištu. Video predavanje Edingerovog spinotalamičkog puta pogledajte ovde. Prednjespoljašnji sistem se […]

anatomija srca, mali krvotok, krvotok, kardiovaskularni sistem

Anatomija srca

Posted Posted in Anatomija

Anatomija srca odnosno poznavanje srčanih šupljina i građe zida ovog mišića izuzetno je važna. Srce je šupalj mišićni organ čija je osnovna funkcija pumpanje krvi kroz čitavo telo. Zid srčanog mišića grade tri sloja (Slika 1.). Endokard je unutrašnji sloj koji je u kontaktu sa krvi. Središnji sloj je najdeblji, mišićni i naziva se miokard. […]

nervni sistem

Nervni sistem

Posted Posted in Anatomija

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini kompleksna mreža nerava i ćelija koji prenose informacije ka mozgu i iz mozga preko kičmene moždine ka različitim strukturama tela. Nervni sistem reguliše rad svih ostalih organa ljudskog tela. Nervni sistem prilagođava reagovanje tela na uticaj spoljašnje sredine. Korteks (kora) velikog mozga je najviši […]

Anatomija hipofize

Anatomija hipofize

Posted Posted in Anatomija

Anatomija hipofize nije komplikovana. Hipofiza je endokrina žlezda smeštena u istoimenoj jami turskog sedla sfenoidne kosti. Celu površinu žlezde obmotava tvrda moždana opna (dura matter). U gornjem delu formira hipofiznu dijafragmu. Tik ispod poda turskog sedla nalazi se sfenoidni sinus koji omogućava transfenoidalni hirurški pristup koji se izvodi pri uklanjanju tumora žlezde. Lateralno sa obe […]

Limbički sistem i hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Limbički sistem je deo moždanih struktura koje se nalaze sa obe strane talamusa, odmah ispod kore velikog mozga. Predstavlja granične strukture (po kojima je dobio ime) oko bazalnih delova mozga. Limbički sistem je veoma složen. Označava sveukupne krugove koji su zaduženi za kontrolu emocionalnog ponašanja i motivacionih nagona. Ima značaja u procesima hranjenja, osećanja, konfliktnih […]

mozdano stablo, truncus encephali, spoljasnja morfologija, pons, mali mozak, cerebellum, romboidna jama, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Morfologija moždanog stabla

Posted Posted in Anatomija

DDonja jamica rombaste jame (fovea inferior)Donji, srednji i gornji kraci malog mozga (pedunculus cerebellaris inferior, medius et superior)DjEŽŽleb bazilarne arterije (sulcus basilaris)ZZagrada (obex)Zadnja rupičasta supstancija (substantia perforata posterior)Zadnja spojnica (commissura posterior)Zadnji krak ili kapica ili kalota (tegmentum mesencephali)Zadnji središnji žleb (sulcus intermedius posterior)IInterpeduncularna jama (fossa interpeduncularis)Ispupčenje klinastog snopa (tuberculum cuneatum)Ispupčenje vitkog snopa (tuberculum gracile)JJastuče talamusa […]

gyrus precentralis, sulcus centralis, polus frontalis, veliko mozak, anatomija, gradja, silvijanova fisura, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Morfologija velikog mozga

Posted Posted in Anatomija

Morfologija velikog mozga podrazumeva njegove delove i spoljašnji izgled. Prednji mozak (prosencephalon) se sastoji od velikog mozga (telencephalon) i međumozga (diencephalon). Veliki mozak se sastoji od moždanih hemisfera, svojih šupljina i prednjeg dela treće moždane komore. Uzdužna pukotina deli veliki mozak na dve hemisfere. Na dnu pukotine nalazi se žuljevito telo (corpus callosum) koje spaja […]