Anatomija hipofize

Anatomija hipofize

Posted Posted in Anatomija

Anatomija hipofize nije komplikovana. Hipofiza je endokrina žlezda smeštena u istoimenoj jami turskog sedla sfenoidne kosti. Celu površinu žlezde obmotava tvrda moždana opna (dura matter). U gornjem delu formira hipofiznu dijafragmu. Tik ispod poda turskog sedla nalazi se sfenoidni sinus koji omogućava transfenoidalni hirurški pristup koji se izvodi pri uklanjanju tumora žlezde. Lateralno sa obe […]

Limbički sistem i hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Limbički sistem je deo moždanih struktura koje se nalaze sa obe strane talamusa, odmah ispod kore velikog mozga. Predstavlja granične strukture (po kojima je dobio ime) oko bazalnih delova mozga. Limbički sistem je veoma složen. Označava sveukupne krugove koji su zaduženi za kontrolu emocionalnog ponašanja i motivacionih nagona. Ima značaja u procesima hranjenja, osećanja, konfliktnih […]

mozdano stablo, truncus encephali, spoljasnja morfologija, pons, mali mozak, cerebellum, romboidna jama, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Morfologija moždanog stabla

Posted Posted in Anatomija

DDonja jamica rombaste jame (fovea inferior)Donji, srednji i gornji kraci malog mozga (pedunculus cerebellaris inferior, medius et superior)DjEŽŽleb bazilarne arterije (sulcus basilaris)ZZagrada (obex)Zadnja rupičasta supstancija (substantia perforata posterior)Zadnja spojnica (commissura posterior)Zadnji krak ili kapica ili kalota (tegmentum mesencephali)Zadnji središnji žleb (sulcus intermedius posterior)IInterpeduncularna jama (fossa interpeduncularis)Ispupčenje klinastog snopa (tuberculum cuneatum)Ispupčenje vitkog snopa (tuberculum gracile)JJastuče talamusa […]

gyrus precentralis, sulcus centralis, polus frontalis, veliko mozak, anatomija, gradja, silvijanova fisura, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Morfologija velikog mozga

Posted Posted in Anatomija

Morfologija velikog mozga podrazumeva njegove delove i spoljašnji izgled. Veliki mozak zajedno sa kičmenom moždinom gradi centralni nervni sistem. Prednji mozak (prosencephalon) se sastoji od velikog mozga (telencephalon) i međumozga (diencephalon). U sastav međumozga ulazi i hipofiza koja je najvažnije žlezda ljudskog tela. Veliki mozak se sastoji od moždanih hemisfera, svojih šupljina i prednjeg dela […]