benzodijazepini, benzosi, smirici, anksioznost, lecenje

Benzodijazepini – bromazepam, diazepam, lorazepam

Posted Posted in Farmakologija

Benzodijazepini su grupa lekova koji deluju na nivou centralnog nervnog sistema (psihofarmaci). Pripadaju podgrupi anksiolitika i hipnotika. Jedni su od najpropisivanijih psihofarmaka. Koriste se u lečenju anksioznosti, kao antikonvulzivi i miorelaksansi, ispoljavaju hipnotički efekat (poboljšavaju spvanje), kao i u hirurškoj preoperativnoj pripremi (opuštaju mišiće). Benzodijazepini (bensedin) su jedni od najpropisivanijih lekova, što od strane lekara, […]

statini, holesterol, tablete, atacor, roxera, nezeljena dejstva, hypolip, zona medicine, ldl, vldl, reduktaza

Statini: inhibitori HMG-CoA reduktaze, lek za povećan holesterol, indikacije za upotrebu, doziranje leka, neželjena dejstva

Posted Posted in Farmakologija

Statini sprečavaju sintezu holesterola inhibišući HMG-CoA reduktazu (Slika 1.). Enzim koji određuje brzinu (količinu) sintetisanog holesterola je HMG-CoA reduktaza. Ona katalizuje pretvaranje HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A) u mevalonsku kiselinu. U grupu statina spadaju: simvastatin, lovastatin, fluvastatin, pravastatin, atorvastatin, pitavastatin, rosuvastatin, cerivastatin (povučen sa tržišta 2001. zbog teških neželjenih efekata). Simvastatin, lovastatin i pravastatin su specifični, reverzibilni […]

holesterol, infarkt, srcani udar, statini, pcsk9

Nova era u lečenju – LDL holesterol i trigliceridi, hiperlipidemija, statini, psck9

Posted Posted in Farmakologija

Holesterol i trigliceridi sve više zadaju muke ljudima širom sveta. LDL holesterol su zapravo čestice sa niskom koncentracijom lipoproteina, a visokom koncentracijom triglicerida (eng. low density lipoproteins). Iako je holesterol veoma važan za metabolizam, u velikim količinama nije poželjan. On stvara naslage na zidu krvnih sudova i sužava ih. Zato nosi epitet „loš“. Dosadašnje lečenje […]