sekrecija hormona, hormoni, hipofiza, hipotalamus

Regulacija lučenja hormona – povratna sprega

Posted Posted in Endokrinologija, Fiziologija

Regulacija sekrecije hormona odvija se mehanizmima povratne sprege. Uloga endokrinih organa i žlezda je sinteza hormona. Zajedno grade endokrini sistem na čijem čelu se nalazi hipofiza sa hipotalamusom. Hormoni putev krvotoka cirkulišu kroz organizam i ispoljavaju svoje efekte. Shodno tome podležu metabolizmu, izlučivanju i mehanizmima kontrole lučenja kako se ne bi narušila homeostaza – ravnoteža. […]

hormoni hipofize, hormon rasta, kortikotropni horomon, tireotrpni hormon, luteinizirajuci hormon, folikostimulisuci hormon, prolatktin

Hormoni hipofize

Posted Posted in Endokrinologija, Fiziologija

Hormoni hipofize smešteni su u jednoj malecnoj žlezdi, koja je deo međumozga tj. diencephalona. Hipofiza (eng. pituitary gland) je glavna žlezda ljudskog organizma. To je mala žlezda promera oko 1 cm. Smeštena je u koštanom udubljenu (sella turcica) klinaste kosti u područiju baze mozga. Sa hipotalamusom je povezana preko svoje peteljke. Iznad žlezde se nalazi […]

neurotransmiteri, monoamini, aminokiseline, gaba, glicin, dopamin, serotonin, histamin, adrenalin

Neurotransmiteri – glutamat, gaba, serotonin, kateholamini

Posted Posted in Fiziologija

Neurotransmiteri se nalaze u centralnom nervnom sistemu. To su molekuli koji prenose električne signale između neurona i ciljanih ćelija (drugi neuroni, mišićne ćelije, žlezdane ćelije). Oslobađaju se iz nervnih završetaka pod uticajem akcionih potencijala. U ovom slučaju govorićemo samo o neurotransmiterima koji prenose signale između neurona. Sinapse Sinapse predstavljaju spoj dva neurona preko njihovih završetaka, […]

Sazrevanje leukocita, neutrofili, eozinofili, bazofili, maticna celija

Granulopoeza – radjanje leukocita

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Granulopoeza predstavlja stvaranje i razvoj granulocita (leukocita). Kao i hematopoeza odvija se u kosnoj srži. Kosna srž se sastoji iz žute koja je neaktivna i crvene aktivne. U novorođenčadi sve kosti su uključene u hematopoezu. Ali nakon navršene osamnaeste godine crvena kosna srž se smanjuje da bi je zamenila žuta. Aktivna crvena se nalazi samo u […]

Anatomija neutrofila, i uloga u akutnom zapaljenju

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Neutrofili su najbrojnije ćelije bele loze. Oni su ćelije akutnog zapaljenja. Prvi stižu u velikom broju na mesto inflamacije i bore se protiv uzročnika. Najviše ih umire u tom procesu. Osim što ubijaju najčešće bakterije, učestvuju i u reparaciji oštećenog tkiva tako što uklanjaju oštećene ćelije. Veličine su oko 12 μm. Takođe su ćelije urođene […]

Leukociti

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Leukociti su bela krvna zrnca. Oni se dele na granulocite i agranulocite (nongranulocite). Obe vrste imaju granule, s tim što su kod prvih one specifične, a kod drugih nespecifične. Granulocitima pripadaju neutrofili, eozinofili i bazofili. Dok agranulocitima pripadaju monociti i limfociti. Po funkciji leukociti se dele na fagocite (neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti) i imunocite (limfociti). […]