Sazrevanje leukocita, neutrofili, eozinofili, bazofili, maticna celija

Granulopoeza – radjanje leukocita

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Granulopoeza predstavlja stvaranje i razvoj granulocita (leukocita). Kao i hematopoeza odvija se u kosnoj srži. Kosna srž se sastoji iz žute koja je neaktivna i crvene aktivne. U novorođenčadi sve kosti su uključene u hematopoezu. Ali nakon navršene osamnaeste godine crvena kosna srž se smanjuje da bi je zamenila žuta. Aktivna crvena se nalazi samo u […]

Anatomija neutrofila, i uloga u akutnom zapaljenju

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Neutrofili su najbrojnije ćelije bele loze. Oni su ćelije akutnog zapaljenja. Prvi stižu u velikom broju na mesto inflamacije i bore se protiv uzročnika. Najviše ih umire u tom procesu. Osim što ubijaju najčešće bakterije, učestvuju i u reparaciji oštećenog tkiva tako što uklanjaju oštećene ćelije. Veličine su oko 12 μm. Takođe su ćelije urođene […]

Leukociti

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Leukociti su bela krvna zrnca. Oni se dele na granulocite i agranulocite (nongranulocite). Obe vrste imaju granule, s tim što su kod prvih one specifične, a kod drugih nespecifične. Granulocitima pripadaju neutrofili, eozinofili i bazofili. Dok agranulocitima pripadaju monociti i limfociti. Po funkciji leukociti se dele na fagocite (neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti) i imunocite (limfociti). […]