Hirurgija

Hirurgija je posebna disciplina i veština medicine koja se bavi lečenjem oboljenja i povreda manuealnim postupcima ili operacijama uz pomoć specijalnih instrumenata. Naziv „hirurgija“ potiče od grčke reči cheir (ruka) i ergon (rad).

Peritonitis

Peritonitis predstavlja zapaljenje peritoneuma odnosno trbušne maramice.

Peritonitis

Pročitaj više...

Opekotine Drugi Deo

Opekotine su povrede nastale usled dejstva prekomerne toplote.

Pročitaj više...

Hirurgija ulkusa na želucu

Hirurško lečenje ulkusa potrebno je kada se razviju komplikacije same bolesti.

ulkus, hirurgija, lecenje, operacija zeluca, billroth, ekscizija, anterektomija, cir, pouchet

Pročitaj više...

Pneumotoraks i lečenje istog

Pneumotoraks označava prisustvo vazduha u pleuralnom prostoru.

pneumotoraks, disanje, gusenje, pluca, trauma, hirurgija, simptomi, znaci

Pročitaj više...

Opekotine Prvi Deo

Opekotine su povrede nastale usled dejstva prekomerne toplote.

opekotine, opekotine plamenom, opekotine strujemo, opekotine hemikalijama, sok

Pročitaj više...