Interna medicina

Interna medicina je grana i specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i nehirurškim lečenjem bolesti, naročito oboljenja unutrašnih organa. Sastoji se od nekoliko subspecijalizacija tj. ogranaka: kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, onkologija, nefrologija, pulmologija, reumatologija i hepatologija. Za studente je veoma važan predmet, jer tada mahom dolaze u dodir sa bolesnicima. Obučavaju se za razgovor sa pacijentima i stiču iskustvo o dijagnostikovanju njihovih bolesti. Interna medicina predstavlja osnovu kliničke medicine.

interna medicina, gastroenterologija, internista

Gastroenterologija

Gastroenterologija je disciplina interne medicine. Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i  bolestima jednjaka, želuca, tankog creva, debelog creva, bolestima bilijarnog sistema, jetre, pankreasa i peritoneuma.

Interna medicina

Tumori

Tumor ili neoplazija je abnormalna masa tkiva čiji rast nadmašuje i nije usklađen sa rastom normalnog tkiva.

tumor

Pročitaj više...

Ulkusna bolest

Ulkusna bolest ili peptički ulkus (čir, grizlica) predstavlja grupu poremećaja koji zahvataju gornji deo gastrointestinalnog trakta.

Ulkusna blest

Pročitaj više...

Zollinger-Ellison sindrom

Zollinger Ellison sindrom predstavlja skup znaka i simptoma koji nastaju kao posledica tumora non-beta ćelija (grade ostrvca) koje produkuju gastrin.

Zollinger Ellison SindromPročitaj više...

Terapija ulkusne bolesti-čir

Sve grupe lekova koje se koriste u lečenju čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Dejstvo, neželjeni efekti.

Pročitaj više...

Gastroskopija

Gastroskopija predstavlja endoskopski pregled gornjih partija digestivne cevi, do nivoa duodenuma.

gastroskopijaPročitaj više...

Gastritis

Gastritis predstavlja zapaljenje sluzokože želuca. Može biti akutni i hronični.

Pročitaj više...

Terapija ulceroznog kolitisa

Terapija ulceroznog kolitisa podrazumeva upotrebu medikamenata i hirurško lečenje.

terapija ulceroznog kolitisaPročitaj više...

Ulcerozni kolitis

Ulcerozni kolitis je hronična zapaljenska bolest creva nepoznate etiologije. Svrstava se u inflamatorne bolesti creva.

ulcerozni kolitisPročitaj više...

Endokrinologija

Akromegalija - bolesti hipofize

Akromegalija je stanje koje nastaje kod patološke hipersekrecije hormona rasta. Najčešći uzrok akromegalije su tumori hipofize.

bolesti hipofize

Pročitaj više...

Hiperprolaktinemija

Hiperprolaktinemija je stanje hipersekrecije prolaktina. Stanje odlikuje povišen nivo serumskog prolaktina uz odsutnost trudnoće i laktacije.

hiperprolaktinemija, lucenje mleka, sisanje,

Pročitaj više...

Kardiologija

Arterijska hipertenzija

Hipertenzija arterija predstavlja trajno povišenje arterijskog krvnog pritiska iznad 140/90 mm Hg kod osoba starijih od 18 godina koji ne uzimaju antihipertenzivne lekove.

Arterijska hipertenzija

Pročitaj više...

Terapija hipertenzije

Terapija hipertenzije podrazumeva nefarmakološke mere i lečenje upotrebom lekova.

Terapija hipertenzije

Pročitaj više...

Poremećaj tečnosti i elektrolita

Hiperkalijemija

Hiperkalijemija predstavlja povišen nivo kalijuma odnosno iznad 5,1 mmol/l. Normalne vrednosti kalijuma u krvnom serumu iznose 3,5 – 5,1 mmol/L.

hiperkalijemija, hipokalijemija, elektroliti

Pročitaj više...