Mikrobiologija

Bakterije se najčešće proučavaju u mikrobiologiji. Mikrobiologija  je nauka koja se bavi proučavanjem mikroorganizama koji nisu vidljivi golim okom (prečnik manji od 1 mm). Na smeru medicina izučava se na drugoj godini studija. Nije jednostavno štivo za naučiti jer podrazumeva upamćivanje mnoštva vrsta bakterija, virusa i parazita. Bakterije i virusi su najobimnije oblasti. Bakteriologija kao zaseban deo sastoji se iz opšteg i specijalnog dela. Opšti deo obuhvata morfologiju i građu bakterija, način razmnožavanja, metabolizam, genom. Govori o upotrebi odgovarajućih antibiotika. Opisuje načine kako ukloniti bakterije sa radnih površina u bolnicama, sa instrumenata i dr - metode dezinfekcije i sterilizacije. Dok specijalna bakteriologija opisuje različite rodove bakterija, njihove pripadnike kao i njihove pojedinačne karakteristike i građu. Od stafilokoka, streptokoka, enterobakterija kao i mnogih drugih.

Bakterije

Opšta mikrobi: pitanja 1-7

  Pitanja za usmeni deo ispita
  iz Mikrobiologije (Opšta):

  Pročitaj pitanja...

Opšta mikrobi: pitanja 8-15

  Pitanja za usmeni deo ispita
  iz Mikrobiologije (Opšta):

  Pročitaj pitanja...

Opšta mikrobi: pitanja 16-22

  Pitanja za usmeni deo ispita
  iz Mikrobiologije (Opšta):

  Pročitaj pitanja...

Opšta mikrobi: pitanja 23-27

  Pitanja za usmeni deo ispita
  iz Mikrobiologija (Opšta):

   Pročitaj pitanja...

Spisak pitanja iz Opšte Mikrobiologije

Specijalna mikrobiologija