želudac, anatomija

Želudac

Posted Posted in Anatomija

Želudac (gaster) (Ilustracija 1.) je najširi deo probavnog trakta. Predstavlja kesasto proširenje. U njemu se vrši mešanje i parcijalna digestija hrane. U želudac dospeva hrana iz jednjaka u vidu bolusa. Transformiše se u kašu. Želudac ovu kašu postepeno gura u duodenum odnosno u tanko crevo gde se nastavlja varenje i apsorpcija. Želudac je smešten u […]

abdomen, topografija, anatomija, studiranje, anatomija abdomena, epigastrijum

Abdomen – anatomske regije

Posted Posted in Anatomija

Abdomen predstavlja srednji deo trupa. Smešten je ispod grudnog koša, a iznad male karlice. Granica izmedju toraksa i abdomena je dijafragma. Donju granicu predstavlja ulazni otvor karlične šupljine i kostur velike karlice. Abdomen odnosno njegova šupljina sadrži brojne organe. Kako parenhimatozne tako i šuplje. Najveći deo digestivnog trakta sa pridruženim žlezdama nalazi se u abdomenu. […]

hipotalamus, anatomija, centralni nervni sistem, centralna, diencefalon

Hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Hipotalamus je deo dijencefalona (video predavanje). Ima je dobio po svom položaju. Smešten je ispod talamusa. Hipotalamus gradi zidove i pod donjeg dela treće moždane komore. Granica između hipotalamusa i talamusa je hipotalamički žleb koji se nalazi na zidu treće moždane komore. Ispred hipotalamusa nalazi se lamina terminalis. Iza, odnosno kaudalno nalaze se mamilarna tela. […]

nervni sistem

Nervni sistem

Posted Posted in Anatomija

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini kompleksna mreža nerava i ćelija koji prenose informacije ka mozgu i iz mozga preko kičmene moždine ka različitim strukturama tela. Nervni sistem reguliše rad svih ostalih organa ljudskog tela. Nervni sistem prilagođava reagovanje tela na uticaj spoljašnje sredine. Korteks (kora) velikog mozga je najviši […]

Limbički sistem i hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Limbički sistem je deo moždanih struktura koje se nalaze sa obe strane talamusa, odmah ispod kore velikog mozga. Predstavlja granične strukture (po kojima je dobio ime) oko bazalnih delova mozga. Limbički sistem je veoma složen. Označava sveukupne krugove koji su zaduženi za kontrolu emocionalnog ponašanja i motivacionih nagona. Ima značaja u procesima hranjenja, osećanja, konfliktnih […]

gyrus precentralis, sulcus centralis, polus frontalis, veliko mozak, anatomija, gradja, silvijanova fisura, anatomija čoveka, centralni nervni sistem, medicina, drugi sistemi, zona medicine

Morfologija velikog mozga

Posted Posted in Anatomija

Morfologija velikog mozga podrazumeva njegove delove i spoljašnji izgled. Veliki mozak zajedno sa kičmenom moždinom gradi centralni nervni sistem. Prednji mozak (prosencephalon) se sastoji od velikog mozga (telencephalon) i međumozga (diencephalon). U sastav međumozga ulazi i hipofiza koja je najvažnije žlezda ljudskog tela. Veliki mozak se sastoji od moždanih hemisfera, svojih šupljina i prednjeg dela […]