Rezistencija bakterija

Rezistencija bakterija

Posted Posted in Mikrobiologija

Rezistencija bakterija na antibiotike je globalni problem. Nastaje i širi se zbog selektivnog pritiska antibiotika i njihove preterane upotrebe i zloupotrebe u medicini, veterini, poljoprivredi i proizvodnji hrane. Kako nastaje rezistencija bakterija Mnoge bakterije imaju urođenu rezistenciju na antibiotike. Međutim bakterije mogu da steknu rezistenciju tokom svog života, najčešće putem plazmida. Prilikom konjugacije plazmidi koji […]

Receptori za gorko i slatko deo urođene odbrane organizma

Posted Posted in Imunologija

„Zamislite najgoru prehladu koju ste imali u životu. Nos vam je skroz zapušen, teško dišete. Osećate pritisak u sinusima i boli vas cela glava. Ne možete da mirišete, tako da uzimanje hrane izgleda kao žvakanje kartona, muka vam je i osećate se bedno. Sada zamislite tu situaciju gde simptomi skoro prođu za nedelju ili dve, […]

Opšta Mikrobiologija: 16-22

Posted Posted in Mikrobiologija

16. Konjugacija Prenos DNK koji se obavlja direktnim kontaktom dve bakterijske ćelije. Eksperimenti su vršeni sa sojevima E. Coli. Uočeno je da se razmena odvija samo sa određenim sojevima, od kojih je jedan mora da ima faktor fertiliteta. Prenos se odvijao između sojeva koji imaju faktor fertiliteta – muška ćelija i sojeva bez faktora fertiliteta […]