Escherichia coli

Posted Posted in Mikrobiologija

Escherichia coli je Gram negativni, pokretni, fakultativno anaerobni bacil. Pripada porodici Enterobakterija, red Escherichia. E. coli je deo normalne anaerobne bakterijske flore digestivnog trakta ljudi i životinja. Međutim pojedini sojevi u određenim uslovima uzrokuju različita oboljenja. Iz navedenih razloga Escherichia coli je uslovno patogena bakterija, odnosno oportunista. Iz roda Escherichia, E. coli jedina ima medicinski […]

Sazrevanje leukocita, neutrofili, eozinofili, bazofili, maticna celija

Granulopoeza – radjanje leukocita

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Granulopoeza predstavlja stvaranje i razvoj granulocita (leukocita). Kao i hematopoeza odvija se u kosnoj srži. Kosna srž se sastoji iz žute koja je neaktivna i crvene aktivne. U novorođenčadi sve kosti su uključene u hematopoezu. Ali nakon navršene osamnaeste godine crvena kosna srž se smanjuje da bi je zamenila žuta. Aktivna crvena se nalazi samo u […]

Rezistencija bakterija

Rezistencija bakterija

Posted Posted in Mikrobiologija

Rezistencija bakterija na antibiotike je globalni problem. Nastaje i širi se zbog selektivnog pritiska antibiotika i njihove preterane upotrebe i zloupotrebe u medicini, veterini, poljoprivredi i proizvodnji hrane. Kako nastaje rezistencija bakterija Mnoge bakterije imaju urođenu rezistenciju na antibiotike. Međutim bakterije mogu da steknu rezistenciju tokom svog života, najčešće putem plazmida. Prilikom konjugacije plazmidi koji […]

Receptori za gorko i slatko deo urođene odbrane organizma

Posted Posted in Imunologija

„Zamislite najgoru prehladu koju ste imali u životu. Nos vam je skroz zapušen, teško dišete. Osećate pritisak u sinusima i boli vas cela glava. Ne možete da mirišete, tako da uzimanje hrane izgleda kao žvakanje kartona, muka vam je i osećate se bedno. Sada zamislite tu situaciju gde simptomi skoro prođu za nedelju ili dve, […]

Opšta Mikrobiologija: 16-22

Posted Posted in Mikrobiologija

16. Konjugacija Prenos DNK koji se obavlja direktnim kontaktom dve bakterijske ćelije. Eksperimenti su vršeni sa sojevima E. Coli. Uočeno je da se razmena odvija samo sa određenim sojevima, od kojih je jedan mora da ima faktor fertiliteta. Prenos se odvijao između sojeva koji imaju faktor fertiliteta – muška ćelija i sojeva bez faktora fertiliteta […]