Opšta Mikrobiologija: 16-22

Posted Posted in Mikrobiologija

16. Konjugacija Prenos DNK koji se obavlja direktnim kontaktom dve bakterijske ćelije. Eksperimenti su vršeni sa sojevima E. Coli. Uočeno je da se razmena odvija samo sa određenim sojevima, od kojih je jedan mora da ima faktor fertiliteta. Prenos se odvijao između sojeva koji imaju faktor fertiliteta – muška ćelija i sojeva bez faktora fertiliteta […]