Dijagnoza Lajmske bolesti

Posted Posted in Infektivne bolesti

Dijagnoza Lajmske bolesti potvrđuje se direktnim i indirektnim mikrobiološkim metodama. Pre nego što krenemo dalje kratko ćemo se podsetiti o čemu smo već pisali kada je u pitanju Lajmska bolest. U prethodnom tekstu pisali smo o izazivaču Lajmske bolesti. Prenosilac ove bolesti je krpelj, a izazivač bakterija Borelia burgdorferi. Opisali smo etiologiju, patogenezu i kliničku […]

bolesti hipofize

Bolesti hipofize | hipotalamusa

Posted Posted in Endokrinologija, Interna medicina

Bolesti hipofize možemo podeliti na hiperfunkciona, hipofunkciona stanja i afunkcione tumore hipofize. Hiperfunkciona stanja – Bolesti hipofize Hiper funkcija adenohipofize podrazumeva pojačano lučenje hormona rasta, tireostimulišućeg hormona, adrenokortikotropnog hormona, gonadotropnih hormona, prolaktina. Odnosno nastaju stanja koja prate pojačano lučenje: akromegalija ili gigantizam, centralni hipertireoidizam, morbus Chushing, hiperprolaktinemija. Akromegalija – Bolesti hipofize Akromegalija je stanje koje […]

Gastritis

Posted Posted in Gastrointestinalni trakt, Interna medicina

Gastritis predstavlja zapaljenje, iritiaciju ili eroiziju sluznice želuca. Gastritis se može podeliti prema načinu nastanka na akutni i hronični; prema histološkim odlikama; prema anatomskoj distribuciji ili patogenetskom mehanizmu. Mehanizam nastanka gastritisa je sličan ulkusnoj bolesti (ulkus-čir želuca). Naime, dolazi do poremećaja ravnoteže između agresivnih i odbrambenih faktora. Čir i gastritis se razlikuje u dubini zahvaćenosti […]

Rezistencija bakterija

Rezistencija bakterija

Posted Posted in Mikrobiologija

Rezistencija bakterija na antibiotike je globalni problem. Nastaje i širi se zbog selektivnog pritiska antibiotika i njihove preterane upotrebe i zloupotrebe u medicini, veterini, poljoprivredi i proizvodnji hrane. Kako nastaje rezistencija bakterija Mnoge bakterije imaju urođenu rezistenciju na antibiotike. Međutim bakterije mogu da steknu rezistenciju tokom svog života, najčešće putem plazmida. Prilikom konjugacije plazmidi koji […]