menijerova bolest, uho, bolest uha, antomija uha

Menijerova bolest

Posted Posted in Otorinolaringologija

Menijerova bolest predstavlja poremećaj na nivou unutrašnjeg uha, odnosno vestibulokohlearnog aparata. Manifestuje se najčešće unilateralno sa jakom vrtoglavicom u vidu napada, nagluvošću i sa zujanjem i pritiskom u istom uhu. Sam proces koji dovodi do pojave bolesti odvija se u membranoznom delu uha. Naime, dolazi do porasta pritiska endolimfe zbog pojačanog stvaranja ili smanjenog oticanja. […]