benzodijazepini, benzosi, smirici, anksioznost, lecenje

Benzodijazepini – bromazepam, diazepam, lorazepam

Posted Posted in Farmakologija

Benzodijazepini su grupa lekova koji deluju na nivou centralnog nervnog sistema (psihofarmaci). Pripadaju podgrupi anksiolitika i hipnotika. Jedni su od najpropisivanijih psihofarmaka. Koriste se u lečenju anksioznosti, kao antikonvulzivi i miorelaksansi, ispoljavaju hipnotički efekat (poboljšavaju spvanje), kao i u hirurškoj preoperativnoj pripremi (opuštaju mišiće). Benzodijazepini (bensedin) su jedni od najpropisivanijih lekova, što od strane lekara, […]