Specijalna farmakologija

Farmakologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem lekova i njihovom primenom u lečenju bolesti i stanja.

Aspirin

Aspirin pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL)...
Aspirin

Pročitaj više...

Infuzioni rastvori

Infuzioni rastvori su rastvori koji se koriste kako u urgentnim...

Pročitaj više...

Penicilini

Penicilini su lekovi koji pripadaju grupi beta laktamskih antibiotika.penicilin, amoksicilin, beta laktamski antibiotici, antibiotici, panklav, klavulonska kiselina,

Pročitaj više...

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) se propisuju kod pacijenata koji imaju reumatske bolesti skeleta...

Pročitaj više...

Holinergici

Holinergici pojačavaju aktivnost parasimpatikusa.holinergici, parasimpatomimetici, pilokarpin, glaukom

Pročitaj više...

Benzodijazepini

Benzodijazepini pripadaju podgrupi anksiolitika i hipnotika...benzodijazepini, benzosi, smirici, anksioznost, lecenje

Pročitaj više...

Antidepresivi

Antidepresivi su lekovi koji se koriste u terapiji depresije...antidepresivi

Pročitaj više...

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

Insulin je hormon endogenog dela pankreasa koji ima važnu ulogu u metabolizmu šećera...
insulin

Pročitaj više...

Cefalosporini

Cefalosporini su vrsta antibiotika koja u svom sastavu osim beta...cefalosporini, antibiotici, cefaleksin

Pročitaj više...

Simpatomimetici

Simpatomimetici pojačavaju aktivnost simpatikusa.

Pročitaj više...