srce, koronarni sudovi

Srce – Spoljašnja morfologija

Posted Posted in Anatomija

Srce je šupalj mišićni organ konusnog oblika. Nalazi se u medijastinumu između levog i desnog plućnog krila. Srčani mišić obložen je perikardom i postavljen iza grudne kosti i delova rebarnih hrskavica. Dve trećine srca nalazi se levo od zamišljene linije koja uzdužno preseca grudnu kost, a jedna trećina smeštena je desno. Više o građi srčanog […]

anatomija srca, mali krvotok, krvotok, kardiovaskularni sistem

Anatomija srca

Posted Posted in Anatomija

Anatomija srca odnosno poznavanje srčanih šupljina i građe zida ovog mišića izuzetno je važna. Srce je šupalj mišićni organ čija je osnovna funkcija pumpanje krvi kroz čitavo telo. Zid srčanog mišića grade tri sloja (Slika 1.). Endokard je unutrašnji sloj koji je u kontaktu sa krvi. Središnji sloj je najdeblji, mišićni i naziva se miokard. […]