anatomija srca, mali krvotok, krvotok, kardiovaskularni sistem

Anatomija srca

Posted Posted in Anatomija

Anatomija srca odnosno poznavanje srčanih šupljina i građe zida ovog mišića izuzetno je važna. Srce je šupalj mišićni organ čija je osnovna funkcija pumpanje krvi kroz čitavo telo. Zid srčanog mišića grade tri sloja (Slika 1.). Endokard je unutrašnji sloj koji je u kontaktu sa krvi. Središnji sloj je najdeblji, mišićni i naziva se miokard. […]