nervni sistem

Nervni sistem

Posted Posted in Anatomija

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini kompleksna mreža nerava i ćelija koji prenose informacije ka mozgu i iz mozga preko kičmene moždine ka različitim strukturama tela. Nervni sistem reguliše rad svih ostalih organa ljudskog tela. Nervni sistem prilagođava reagovanje tela na uticaj spoljašnje sredine. Korteks (kora) velikog mozga je najviši […]

benzodijazepini, benzosi, smirici, anksioznost, lecenje

Benzodijazepini – bromazepam, diazepam, lorazepam

Posted Posted in Farmakologija

Benzodijazepini su grupa lekova koji deluju na nivou centralnog nervnog sistema (psihofarmaci). Pripadaju podgrupi anksiolitika i hipnotika. Jedni su od najpropisivanijih psihofarmaka. Koriste se u lečenju anksioznosti, kao antikonvulzivi i miorelaksansi, ispoljavaju hipnotički efekat (poboljšavaju spvanje), kao i u hirurškoj preoperativnoj pripremi (opuštaju mišiće). Benzodijazepini (bensedin) su jedni od najpropisivanijih lekova, što od strane lekara, […]