auskultacija srca, slusanje srca

Auskultacija srca i njegovi tonovi

Posted Posted in Klinička propedevtika

Auskultacija srca zauzima najvažnije mesto u okviru anamneze i kliničkog pregleda srca i krvnih sudova u cilju otkrivanja samih poremećaja. Auskultacija srca se vrši na obaveznim tačkama na grudnom košu: V (peti) levi međurebarni prostor unutar medioklavikularne linije, u predelu iktusa srca slušaju se zvučni fenomeni mitralnog ušća, spoj VI (šestog) desnog rebra i sternuma […]