Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Posted Posted in Mikrobiologija

Neisseria gonorrhoeae je Gram negativan gonokok, raspoređuje se u parove okrenute jedni prema drugim sa udubljenim stranama. Imaju oblik bubrega. Nepokretan i asporogen. Virulentni sojevi imaju kapsulu i fimbrije, osetljivi su u spoljašnjoj sredini. Jedan leukocit može da fagocituje deset i više parova ove bakterije. Neisseria gonorrhoeae kultiviše se na obogaćenim hranljivim podlogama (čokoladni agar […]

Dijagnoza Lajmske bolesti

Posted Posted in Infektivne bolesti

Dijagnoza Lajmske bolesti potvrđuje se direktnim i indirektnim mikrobiološkim metodama. Pre nego što krenemo dalje kratko ćemo se podsetiti o čemu smo već pisali kada je u pitanju Lajmska bolest. U prethodnom tekstu pisali smo o izazivaču Lajmske bolesti. Prenosilac ove bolesti je krpelj, a izazivač bakterija Borelia burgdorferi. Opisali smo etiologiju, patogenezu i kliničku […]

Lajmska bolest

Posted Posted in Infektivne bolesti

Lajmska bolest je sistemsko infektivno oboljenje iz grupe zoonoza. Izaziva je bakterija Borrelia burgdorferi. Čovek se zarazi ubodom zaraženog krpelja. Oboljenje može da zahvati sve organske sisteme. Najčešće zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce. Infekcija može biti asimptomatska, ali češće sa simptomima. Etiologija – Lajmska bolest Izazivač Lajmske bolesti je Borrelia burgdorferi. Gram negativna […]