Srčani tonovi – šumovi

Posted Posted in Interna medicina

Srčani tonovi su zvuci koje stvara kucajuće srce i protok krvi kroz njegove šupljine. Konkretno, tonovi odražavaju turbulenciju stvorenu kada se srčani zalisci zatvaraju. Tokom kliničkog pregleda, auskultacija srca obavlja se uz pomoć stetoskopa na određenim tačkama grudnog koša. Kod zdravih odraslih osoba postoje dva normalna srčana tona. Prvi srčani ton (S1) nastaje kao rezultat […]

auskultacija srca, slusanje srca

Auskultacija srca i njegovi tonovi

Posted Posted in Klinička propedevtika

Auskultacija srca zauzima najvažnije mesto u okviru anamneze i kliničkog pregleda srca i krvnih sudova u cilju otkrivanja samih poremećaja. Auskultacija srca se vrši na obaveznim tačkama na grudnom košu: V (peti) levi međurebarni prostor unutar medioklavikularne linije, u predelu iktusa srca slušaju se zvučni fenomeni mitralnog ušća, spoj VI (šestog) desnog rebra i sternuma […]