Kloniranje-majmuna

Kloniranje

Posted Posted in Genetski inženjering

Kloniranje je proces stvaranja sličnih populacija genetski identičnih jedinki koje se javljaju u prirodi kada se organizmi kao što su bakterije, insekti, biljke ili životinje razmnožavaju aseksualno. Jednostavnije rečeno kloniranje je proces pravljenja identične kopije. Postoje dva načina koja omogućavaju stvaranje dva genetički identična organizma u laboratoriji. Prvi je veštačko udvajanje embriona (eng. artificial embryo […]