Kloniranje-majmuna

Kloniranje

Posted Posted in Genetski inženjering

Kloniranje je proces stvaranja sličnih populacija genetski identičnih jedinki koje se javljaju u prirodi kada se organizmi kao što su bakterije, insekti, biljke ili životinje razmnožavaju aseksualno. Jednostavnije rečeno kloniranje je proces pravljenja identične kopije. Postoje dva načina koja omogućavaju stvaranje dva genetički identična organizma u laboratoriji. Prvi je veštačko udvajanje embriona (eng. artificial embryo […]

mozak, petrijeva posuda, dish, brain, medicina

Mozak u posudi

Posted Posted in Genetika

Mozak u posudi je koncept koji predstavlja budućnost. Sve što nas čini ljudima nalazi se unutar 1,4 kilograma žućkastog tkiva koje gradi mozak čoveka. Pomoću njega mislimo, volimo, mrzimo. On je mesto gde se stvaraju najkreativnije i najzločestije ideje ljudskog roda. Ova struktura orašastog oblika je i najkompleksniji organ koji je priroda stvorila. Mozak je […]

Nanomedicina

Posted Posted in Genetika

Nanomedicina predstavlja upotrebu nanotehnologije u lečenju ljudi, odnosno korišćenje nanočestica čestica. Ove čestice imaju širok spektar upotrebe, od kontrastnih sredstava pomoću kojih se izvode imidžing tehnike do nosača za lekove i gene koji se mogu isporučiti do tumora. Najjednostavnije nano-medicinske čestice su sfernog oblika koje sadrže malu količinu leka. Manje su od ljudske ćelije i […]