Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Posted Posted in Mikrobiologija

Neisseria gonorrhoeae je Gram negativan gonokok, raspoređuje se u parove okrenute jedni prema drugim sa udubljenim stranama. Imaju oblik bubrega. Nepokretan i asporogen. Virulentni sojevi imaju kapsulu i fimbrije, osetljivi su u spoljašnjoj sredini. Jedan leukocit može da fagocituje deset i više parova ove bakterije. Neisseria gonorrhoeae kultiviše se na obogaćenim hranljivim podlogama (čokoladni agar […]

Opšta Mikrobiologija: 23-27

Posted Posted in Mikrobiologija

23. Sterilizacija Sterilizacija predstavlja ubijanje ili uklanjanje svih živih organizama, vegetativnih oblika bakterija, spora, toksina (osim endotoksina), virusa, gljivica i parazita. Metode sterilizacije su: fizička: toplota, radijacija, filtracija. hemijska: etilen oksid. Toplota Toplota koja se koristi za sterilizaciju može biti suva i vlažna. Suva uništava mikroorganizme denaturacijom njihovih proteina i oksidacijom različitih gradivnih komponenti. Temperatura […]