srce, koronarni sudovi

Srce – Spoljašnja morfologija

Posted Posted in Anatomija

Srce je šupalj mišićni organ konusnog oblika. Nalazi se u medijastinumu između levog i desnog plućnog krila. Srčani mišić obložen je perikardom i postavljen iza grudne kosti i delova rebarnih hrskavica. Dve trećine srca nalazi se levo od zamišljene linije koja uzdužno preseca grudnu kost, a jedna trećina smeštena je desno. Više o građi srčanog […]

auskultacija srca, slusanje srca

Auskultacija srca i njegovi tonovi

Posted Posted in Klinička propedevtika

Auskultacija srca zauzima najvažnije mesto u okviru anamneze i kliničkog pregleda srca i krvnih sudova u cilju otkrivanja samih poremećaja. Auskultacija srca se vrši na obaveznim tačkama na grudnom košu: V (peti) levi međurebarni prostor unutar medioklavikularne linije, u predelu iktusa srca slušaju se zvučni fenomeni mitralnog ušća, spoj VI (šestog) desnog rebra i sternuma […]