Sazrevanje leukocita, neutrofili, eozinofili, bazofili, maticna celija

Granulopoeza – radjanje leukocita

Posted Posted in Fiziologija, Krvne ćelije

Granulopoeza predstavlja stvaranje i razvoj granulocita (leukocita). Kao i hematopoeza odvija se u kosnoj srži. Kosna srž se sastoji iz žute koja je neaktivna i crvene aktivne. U novorođenčadi sve kosti su uključene u hematopoezu. Ali nakon navršene osamnaeste godine crvena kosna srž se smanjuje da bi je zamenila žuta. Aktivna crvena se nalazi samo u […]