Bazalne ganglije

Posted Posted in Anatomija

Bazalne ganglije ili bazalna jedra su nakupine sive mase koja se nalazi ispod kore u dubini obe hemisfere velikog mozga. U bazalne ganglije ubrajaju se: corpus striatum (strijatum), claustrum, amigdale, substantia nigra, subtalamička jedra. Strijatum – bazalne ganglije Corpus striatum grade sočivasto (nc. lentiformis) i repato jedro (nc. caudatus). Ova jedra razdvaja unutrašnja moždana čaura. […]

spinotalamicki put, edinger

Spinotalamički put

Posted Posted in Anatomija

Spinotalamički put između ostalih pripada putevima površnog senzibiliteta. Ova dva sistema prenose senzacije grubog dodira, temperature, bola. Spinotalamički put prenosi impulse iz perifernih receptora od neurona kičmene moždine i moždanog stabla. Odatle signali nastavljaju ka talamusu i glavnoj senzitivnoj kori velikog mozga kao krajnjem odredištu. Video predavanje Edingerovog spinotalamičkog puta pogledajte ovde. Prednjespoljašnji sistem se […]

Limbički sistem i hipotalamus

Posted Posted in Anatomija

Limbički sistem je deo moždanih struktura koje se nalaze sa obe strane talamusa, odmah ispod kore velikog mozga. Predstavlja granične strukture (po kojima je dobio ime) oko bazalnih delova mozga. Limbički sistem je veoma složen. Označava sveukupne krugove koji su zaduženi za kontrolu emocionalnog ponašanja i motivacionih nagona. Ima značaja u procesima hranjenja, osećanja, konfliktnih […]